Världsekonomin

Världsekonomin 2019

Världens ekonomi har upplevt både uppgång och fall genom åren och i denna text kommer du kunna läsa om hur världens ekonomi har sett ut sedan stenåldern. Häng med på en historisk resa genom de olika tidsperioderna fram till idag.

Världsekonomins uppgång under forntiden

Det var under forntiden, närmare bestämt under järnåldern, som pengar började skapas och användas till handel. På stenåldern och bronsåldern, innan pengarna fanns, användes hemmagjorda föremål som betalning. En yxa kunde bytas mot en skål. Föremålen blev finare ju mer övning de hade och när bronsåldern kom, gjordes skålarna i brons istället för lera.

Det var under just vikingatiden som mynten började uppkomma. Arkeologerna har hittat mynt i olika delar av världen som indikerar att de kommer från denna tid. Det var också under denna tid som handel och kontakten med andra länder och människor började. Pengarna har sedan fortsatt att användas som betalsätt under medeltiden och renässansen, då det var vanligt att överspendera de pengar man hade. Om internet hade funnits på den tiden hade människorna kunnat gå in på https://www.interhome.se/kroatien/norra-dalmatien/zadar/ för att hyra semesterboende med alla de pengar de hade.

Ekonomins fall under 1800- och 1900-talen

På 1800-talet var det en annan tid i framförallt USA och i Sverige. Många bodde i hus som de hade byggt själv och det fanns en tydlig klasskillnad i båda länderna. De som var rika hade det bra ställt medan de som var fattiga hade det sämre ställt. Det var också under denna tid som delar av Sveriges befolkning utvandrade till USA för ett bättre liv. De kunde inte längre försörja sig på jordbruket som de tidigare hade gjort. Ekonomin blev lidande och Sverige behövde hjälp.

Den stora depressionen är kanske den största ekonomiska krisen som hittills har funnits. Den sträcker sig under 10 år och började med Wall Street börskraschen år 1929. Handeln blev lidande och byggandet avstannade. Detta drabbade stora delar av världen och pågick ända fram till 1939, då andra världskriget bröt ut. I Sverige fick vi ha ransoneringskuponger för att handla och detta berodde på att handeln stannade av under världskriget fram till 1945.

Världsekonomin 2019

Ekonomin har idag blivit mycket bättre i flera håll i vår värld. Hittills har vi inte haft en ny depression sedan 1929 och tur är väl det. Det är många länder som också har bytt valuta till euro för att det ska bli lättare att handla i olika länder. Idag måste du ha olika valutor i olika länder och det är inte det lättaste att hålla reda på. Sveriges politiker ska också rösta om att byta till Euro eftersom det ska vara en bättre valuta.

Trots att det är bra i stora delar av världen så är det inte det i andra delar. Många av Afrikas länder har fortfarande stora problem med sin ekonomi och fattigdomen är även den stor på kontinenten. Andra länder som har pengar hjälper till men det är ett stort problem som kommer att ta många år att lösa. Världens ekonomi är ändå bättre nu än vad den en gång var och det kommer förhoppningsvis fortsätta vara så i många år framöver.