Ordlista inom ekonomi/lån

Ackord:

Detta uttryck används vanligtvis när en skuld skall skrivas ner hos en kreditgivare. I många fall så kan man ha svårigheter att betala sina skulder och då upprättar man ett ackord där både låntagare och långivare har kommit överens om när och hur mycket av skulden som ska betalas.

Amortering:

Det är beloppet man betalar in månadsvis för att betala av sitt lån. Varje månad så ser man på sin faktura att det står amortering, ränta och kanske även andra tillkommande avgifter. Amorteringen är den aktuella summan som dras av på det aktuella lånebeloppet.

Anstånd:

Detta ansöker man om när man inte kan betala in angivet aviseringsbelopp på det angivna datumet. Man kan då få anstånd om att betala senare, men detta beslutar respektive kreditgivare.

Avgift:

Avgift används för det mesta på snabblån då de vanligen inte tar ut någon ränta för utlånade pengar. De tar istället ut en fast avgift som betalas i samband med att lånet betalas tillbaka.

Avdragslexikon
Allt om skatt, avdrag och deklaration

Bestridande:

Detta lämnar man in vid en tvist om ett betalningskrav. I de flesta fall så handlar det om att man har fått en felaktig avi som redan är betald. Man bestrider då fakturan. I vissa fall är det dock så att man måste betala in fakturan först och får sedan tillbaka det inbetalade beloppet när ärendet är färdigutrett.

Betalningsanmärkning:

Betalningsanmärkning får man när man inte har betalat sin skuld vare sig till kreditgivaren eller till inkassobolaget och ärendet lämnats vidare till kronofogdemyndigheten. Betalningsanmärkning som man dragit på sig finns kvar under hela tiden skulden ligger kvar hos kronofogdemyndigheten och sedan tre år efter det att hela summan blivit betald.

Betalningsföreläggande:

Betalningsföreläggande kan ett bolag ansöka om för att kräva in pengar för en faktura med kronofogdens hjälp. Detta kan de göra om inte en räkning blivit betald efter påminnelser och krav. Då hjälper kronofogdemyndigheten till att kräva skulden av den som ska betala.

Blancolån:

Blancolån är lån som privatpersoner kan ta utan att behöva lämna någon säkerhet till kreditgivaren.
Det man ska tänka på när det gäller blancolån är att räntan oftast är väldigt hög just för att lånet tas utan någon säkerhet. Kreditkort med köputrymme är också ett typ av blancolån.

Borgenär:

En borgenär är den som vid en låneansökan lånar ut pengar till gäldenären som då står i skuld till borgenären. En borgenär är då till exempel en bank eller ett kreditgivarföretag.
Bottenlån:

Detta lån tar man när man lånar till en bostad som oftast består av två lån, ett bottenlån och ett topplån. Den största lånedelen och som även har lägst ränta är bottenlånet där pantbrevet på fastigheten står som säkerhet i lånet.

Credit Scoring:

Detta begrepp används av en kreditgivare när man ska kontrollera hur kreditvärdig en låntagare är. För att se hur många poäng en låntagare har så används informationen från ett kreditupplysningsbolag. Ju mer kreditvärdig man är desto högre poäng har man.

Dröjsmålsränta:

Denna ränta får man på en faktura som inte betalats in på angivet datum. Räntan räknas då från samma dag då fakturabeloppet skulle ha funnits hos mottagaren.

Exekutiv åtgärd:

Är när kronofogdemyndigheten gör en utmätning hos en person när denne inte kunnat betala sina skulder. Kronofogdemyndigheten tittar då på vilka tillgångar personen har både ekonomiskt och i hemmet. Finns det något av värde eller att inkomsten överstiger uträknat existensminimum så görs då en utmätning på antingen privat egendom eller inkomst.

Fakturaprogram
Ett faktureringsprogram är något många företag använder för att förenkla processen vid fakturering. De flesta program har flera olika funktioner som tex olika mallar och möjlighet att spara kunder.

Föreläggande:

Detta används när man har en obetald skuld hos någon, exempelvis kronofogdemyndigheten. Det skickas då ut ett föreläggande till den som ska betala skulden. Enkelt förklarat så är det ungefär som att få ett krav.

Försträckning:

En juridisk term för ordet lån. I de allra flesta fall så används termen när det gäller lån av pengar men det kan också handla om annan egendom.

Fodran:

Fodran är ett annat ord för skuld. Om man har tagit ett lån hos en kreditgivare så har denne en fodran till den person som tagit lånet.

Gäldenär:

En gäldenär är en person som är skyldig någon pengar. När man är låntagare hos en kreditgivare så kallas man för gäldenär.

God man:

En god man utses av till exempel tingsrätten för att hjälpa en annan person med sin ekonomi och ekonomiska frågor. Den gode mannen har då genom att ingå ett avtal fått en fullmakt att hantera huvudmannens pengar. Huvudmannen får då hjälp att betala räkningar, uttag av pengar av sin gode man. En god man utses oftast vid sjukdom eller annat omyndigförklarande där huvudmannen behöver hjälp.
Kreditupplysning:

När en kreditgivare ska kontrollera hur kreditvärdig en låntagare är så görs oftast en kreditupplysning. Kreditgivaren får då reda på låntagarens inkomster, skulder och om det finns någon anmärkning. Kreditgivaren bedömer då sedan om man är kreditvärdig eller inte.

Kreditkort

Ett kreditkort är ett bankkort som man kan använda med en kredit kopplad mot kortet. De vanligaste korten har upp till 50 000 kr kopplade som kredit. Korten är oftast kopplade mot Visa eller Mastercard.

Kreditvärdighet:

Kreditvärdig är bedömningen som görs utefter hur bra en blivande låntagare kan betala tillbaks ett lån. Denna bedömning görs i samband med en kreditupplysning och sedan räknas det på inkomster och skulder i hushållet. Kreditgivaren kontrollerar också så att man är mantalskriven i Sverige, har rätt ålder och så att man inte har några betalningsanmärkningar.

Minilån:
Ett minilån är det samma som snabblån, smslån eller mikrolån. Dvs ett lån som innefattar ett mindre belopp, oftast upp till 5000 kr. Räntan på denna typ av lån är ofast betydligt högre än privatlån/blancolån.

Pantbank:

På en pantbank kan man låna pengar mot en del av en egendoms värde, till exempel ett smycke. Man lämnar in det föremål man har av värde och får sedan låna en viss procent av värdet på saken. Man har sedan en viss tid på sig att lösa ut föremålet för det belopp och pantbankens avgifter som man fick i pant. Om man inte löser ut sin egendom i tid så går det vidare till försäljning.

Revers:

En revers lämnas för att informera en person om sin skuld, ett skuldebrev. I brevet står vilket belopp skulden har, ränta och vilket datum skulden ska vara betald, antingen hela beloppet eller månadsvis.

Skuldsaldo:

Skuldsaldo kan antingen vara ett aktuellt skuldsaldo hos en kreditgivare eller när kronofogden har ett ärende till en gäldenär. För att få bort sitt skuldsaldo så måste hela skulden vara betald. Om man har ett skuldsaldo hos kronofogdemyndigheten så har man en anmärkning och är då inte heller kreditvärdig.

Snabblån:
Ett snabblån är en term som ofta används för små mindre lån som smslån och snabblån. Betydelsen är att det är lån som man kan ta med kort notis och ofta kan man ha pengarna redan samma dag som ansökan har godkänts av kreditgivaren.

Topplån:

Detta är det lånebelopp som är lägst när man tar ett bostadslån. När man tar ett topplån så krävs det ingen säkerhet från långivaren och räntesatsen är därför högre på ett topplån. Topplånet räknas ut på fastighetens värde och utgör cirka 15 procent som mest.

Uppläggningsavgift:

Denna avgift tar en kreditgivare ut för att låna till exempel pengar, telefonabonnemang brukar också ha en uppläggningsavgift. Denna avgift tas ut för administrationskostnader och andra ärende kostnader som kreditupplysning och utskick av skuldebrev.

Utfästelse:

Är samma sak som löfte. Vid en transaktion så kan man göra en utfästelse, man lovar då muntligt att transaktionen kommer att göras.

Utmätning:

Denna åtgärd görs av kronofogden då alla åtgärder gjorts för att få en skuld betald. Utmätningen görs på gäldenärens egendom eller lön. Om gäldenären har några tillgångar så säljs de av kronofogden eller så tas pengar från lön för att kunna betala skulderna som ligger hos kronofogdemyndigheten.